Menu
Hlučínsko - západ
Hlučínsko
Západ

Aktuálně

Aktuální dění z Centra společných služeb

 

Letošní podzimní setkání starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ se neslo zejména v duchu komunitního plánování sociálních služeb

K podzimu již tradičně patří konání zasedání Sněmu starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ. Nejinak tomu bylo také letos. V pořadí sedmé zasedání se konalo ve čtvrtek 21. října 2021, tentokrát v prostorech budovy nového obecního úřadu v Chuchelné.

Celý článek je k dispozici na tomto odkazu.


Pozvánka na 12. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 21. 10. 2021 v Chuchelné


11. setkání starostů k Projektu Center společných služeb (květen 2021)

V pondělí 10. května 2021 se v prostorách Zámku Kravaře konalo pravidelné, již šesté, zasedání Sněmu starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ. To bylo, jak se již stalo dobrým zvykem, propojeno také s 11. setkáním starostů k Projektu Center společných služeb. Kromě nezbytné procesní agendy a shrnutí toho, co se v mikroregionu událo za posledního půl roku jsme měli možnost přivítat také hosty. Těmi byly PhDr. Ivana Strossová z Centra duševního zdraví Opava (Fokus Opava, z. s.) a Ing. Lenka Holková (regionální koordinátorka reformy psychiatrické péče pro Moravskoslezský kraj). Přítomným starostkám a starostům představily činnost Centra duševního zdraví – jak fungují, s čím a jakým způsobem mohou pomoci. Cílem je více prohloubit spolupráci s obcemi, protože jak z přednesených poznatků vyplynulo, také občané mikroregionu se na Centrum duševního zdraví hojně obrací. Samozřejmě zde byl také prostor pro dotazy, který byl využit do sytostisněm starostů květen 2021.

Dalším klíčovým tématem, který s výše uvedeným úzce souvisí, je příprava zcela nového konceptu komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu. Podle původních plánů vše již mělo začít na podzim minulého roku. Jelikož nám protiepidemická opatření takřka znemožnila setkávání více osob, vše se začíná pozvolna tvořit nyní. V mezidobí jsme však alespoň zpracovali teoretická východiska a starostům mohli nastínit způsob fungování komunitního plánování. S novým konceptem se samozřejmě pojí také hlubší aktualizace katalogů sociálních služeb. Vše by mělo být připraveno do konce tohoto roku.

Sněm starostů přijal rovněž usnesení k realizaci výběrového řízení pro společný nákup elektronických úředních desek. O něj projevilo zájem 6 obcí. Výběrové řízení by mělo být vyhodnoceno do konce června, nejpozději v průběhu července 2021. Za předpokladu, že hodnotící komise rozhodne o společném nákupu (podle vhodnosti nabídek), předpokládáme, že do konce října 2021 by mělo dojít k realizaci projektu – zprovoznění elektronických úředních desek v obcích.

Městu Kravaře patří naše poděkování za poskytnutí krásných historických zámeckých prostor pro konání zasedání Sněmu mikroregionu. Další zasedání je plánováno na říjen/listopad 2021 v některé z členských obcí. O jeho průběhu a výsledcích jednání vás budeme opět informovat.


Pozvánka na 11. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 10. 5. 2021 na zámku v Kravařích (101.48 kB)


10. setkání starostů k Projektu Center společných služeb 

CSS 10V pondělí 19. října 2020 se konalo již desáté setkání starostů k projektu Center společných služeb, které hostily prostory kulturního domu v Chlebičově. Setkání hodnotíme opět jako velmi přínosné. Mimo jiné zde totiž došlo k projednání a schválení povinných výstupů Center společných služeb v rámci stejnojmenného projektu – mapující oblasti jako jsou sociální potřeby obyvatel, agendu veřejnoprávních smluv v přenesené působnosti obcí či vyhodnocení a další směřování meziobecní spolupráce.

Stranou zasedání nezůstala ani další aktuální témata – především sdílení zkušeností obcí v řešení nouzového stavu a pandemie Covid-19, situace kolem možného stěhování kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR z území ORP Kravaře, či dopravně-bezpečnostní situace v obcích, a to v návaznosti na práci Městské policie Kravaře a spolupráci s Policií ČR. Do popředí zájmu se dostal opět záměr společného nákupu elektronických úředních desek pro obce mikroregionu. Jako vhodný námět k rozšíření spolupráce obcí se pak jeví větší míra zapojení všech obcí do příprav komunitního plánování, především s ohledem na projektové záměry každé z obcí. Spolupráce v sociálních službách je pro jejich další rozvoj v mikroregionu klíčová, proto bychom rádi právě zde směřovali svou pozornost v nadcházejících měsících a možná i letech.

Závěrem nutno poděkovat všem zúčastněným, kteří souhlasili s konáním setkání i v době nouzového stavu, a to za zpřísněných hygienických podmínek. Naše poděkování patří také obci Chlebičov za poskytnutí prostor pro pořádání zasedání. Další setkání je plánováno koncem první poloviny roku 2021.


Pozvánka na 10. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 19. 10. 2020 v Chlebičově


Deváté setkání starostů k Projektu Center společných služeb je za námi

Sněm starostů 15. 6. 2020 č. 1V pondělí 15. června 2020 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Kravařích konalo další Setkání starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ k Projektu Center společných služeb a jak již bývá dobrým zvykem, bylo spojeno také se 4. zasedáním Sněmu starostů mikroregionu. Setkání jsme pojali jako možnost (opět jako první v Moravskoslezském kraji), zhodnotit to, co nás všechny v posledních několika měsících trápilo a ovlivnilo naše životy – vyhlášení nouzového stavu a pandemie Covid-19. Nouzový stav spadá do oblasti krizového řízení, kterou se dlouhodobě zabýváme a můžeme připomenout například náš projekt „Společné odborné přípravy orgánů krizového řízení mikroregionu Hlučínska-západ“ z dubna 2019.

Sněm starostů 15. 6. 2020 č. 2Oslovili jsme proto Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a oddělení pro krizové řízení kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje a velice rádi jsme na zasedání přivítali doc. Viléma Adamce za VŠB-TUO a Ing. Tomáše Zubera s Ing. Danuší Kratochvílovou, Ph.D. za MSK. Starostům mikroregionu se tak naskytla jedinečná možnost – nejprve na základě teoretických východisek, celostátního shrnutí a možných praktických doporučení a rad, podělit se o své vlastní zkušenosti z celé situace. Průběh nouzového stavu z praktického pohledu za krizový štáb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kravaře, doplnil Michal Hlaváč, následované diskusí starostů se zástupci Moravskoslezského kraje. Starostové ocenili zejména práci krizového štábu, především Michala Hlaváče, ale také informace a poradenskou činnost s praktickými dopady nouzového stavu na život v obcích ze strany Centra společných služeb.

setkání starostů - všbV další části se pak probírali uskutečněné akce. Mnohé z těch, které byly plánovány na letošní rok, však bohužel budou odloženy na rok 2021. Jmenujme například Den sociálních služeb, Senior Fest, zájezd starostů mikroregionu, besedy, avšak doufáme, že se nám podaří uskutečnit alespoň ještě jeden z původně tří naplánovaných vzdělávacích seminářů pro starosty a zastupitele.

Na program jednání přišly také další činnosti Centra společných služeb v rámci tzv. druhého prodloužení. Nad stavem prací, ale zejména připravovaných výstupů, proběhla diskuse, jelikož sběr dat již započal. Výstupy budou schvalovány nejpozději do konce října 2020, na toho období je také plánováno další zasedání Sněmu starostů mikroregionu.


Pozvánka na 9. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 15. 6. 2020 v Kravařích


Prodloužení Projektu Center společných služeb

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ se do Projektu Center společných služeb zapojil v polovině července 2016 a s tzv. prvním prodloužením projektu, pokračoval až do konce roku 2019, kdy Projekt SMO ČR oficiálně skončil a přešel do období udržitelnosti. Již delší dobu se však hovořilo o možném prodloužení, které bylo pracovně nazýváno jako druhé prodloužení Projektu Center společných služeb.

Protože se Centrum společných služeb v našem mikroregionu osvědčilo, již v listopadu 2019 se starostové Hlučínska-západ dohodli, že pokud tato možnost nastane, rádi se opět do projektu zapojíme. A ono se tak opravdu stalo.

Od 1. dubna 2020 se Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ připojuje k mnoha dalším dobrovolným svazkům obcí napříč celou republikou a pokračují projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ známý hlavně jako Centra společných služeb (CSS).

Projekt bude nově ukončen k 31. 12. 2020, následovat bude opět období udržitelnosti. To, čemu se budeme v tomto období věnovat, je popsáno níže:

  • Sociální potřeby obyvatel v DSO: CSS je povinné vytvořit za své území souhrnný dokument Shrnutí sociálních potřeb v DSO prostřednictvím šetření se starosty jednotlivých obcí. Výstup bude obsahovat vyhodnocení aktuálního stavu v sociální oblasti, identifikace demografické skladby obyvatel, souhrn chybějících služeb a zpracování přehledu nejčastěji poptávaných potřeb občanů v této oblasti. Závěrem bude návrh možného řešení vč. projektových námětů.
  • Koncepční záměry meziobecní spolupráce: CSS zpracuje v souvislosti s ověřením koncepčních záměrů meziobecní spolupráce zprávu za území DSO, obsahující analýzu současného fungování, zpracování návrhu řešení na zapracování do činnosti DSO a předložit návrh k projednání v orgánech DSO.
  • Veřejnoprávní smlouvy: CSS je dále povinno zpracovat přehled o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO, včetně jejich zhodnocení dle kritérií věcných i finančních a dále návrh doporučení a možného postupu pro jednotlivé obce.

Věříme, že všechna naše činnost dále pomůže rozvoji našeho regionu.


8. setkání starostů k projektu Center společných služeb

V pondělí 11. listopadu 2019 se v Obecním domě v Koběřicích uskutečnilo již třetí zasedání Sněmu starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ. To bylo již tradičně doprovázeno také dalším Setkáním starostů k projektu Center společných služeb – v pořadí již osmým.

Setkání starostů v Koběřicích (listopad 2019)Zasedání se zúčastnili také zástupci Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR Ostrava, kteří přítomné starostky a starosty seznámili s praktickými dopady novely zákona o místních poplatcích. Následoval blok věnovaný ochraně osobních údajů v praxi, a to v podání Mgr. Kamila Nečase jakožto pověřence pro ochranu osobních údajů. K oběma blokům se samozřejmě pojila diskuse a dotazy přítomných.

Jelikož se jednalo o poslední setkání se starosty v roce 2019, bylo potřeba zhodnotit fungování Centra společných služeb za rok 2019 a alespoň orientačně nastínit plány na rok 2020. Činnost Centra společných služeb, ať už v oblasti odborného poradenství obcím či přípravě a organizaci vzdělávacích akcí, projektů či akcí pro veřejnost – a to po celý rok 2019, byla starosty hodnocena jako velmi přínosná. Na pořad jednání přišla také otázka financování nejen Centra společných služeb pro rok 2020 – bylo nezbytné projednat a schválit rozpočet na nadcházející období.

Kromě zprávy o činnosti Centra společných služeb za druhou polovinu roku 2019 a diskusi k tématům, kterým bychom se chtěli dále věnovat (namátkou vzdělávání úředníků obecních úřadů, pokračování v aktivitách krizového řízení a spolupráce s jednotkami SDH, sdílení dobré praxe napříč mikroregiony či větší podpora sociálních služeb a osvěta veřejnosti), obdrželi starostové také důležité informace týkající se úpravy webových stránek obcí tak, aby splnili podmínky tzv. zákona o přístupnosti. Ve zkratce se jedná o zajištění snadné orientace a čitelnosti webových stránek handicapovaným.

Ze 3. zasedání Sněmu starostů mikroregionu Hlučínska-západ je k dispozici také reportáž LTV Kobeřice

Kobeřické minuty 43/2019


Pozvánka na 8. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 11. 11. 2019 v Kobeřicích


Na počátku června proběhlo již 7. setkání starostů k projektu Center společných služeb

7. setkání starostů CSSPrvní červnové pondělí roku 2019 (3. června) se konalo, ač je to k nevíře, již sedmé setkání starostů k projektu Center společných služeb, a to v rámci stejnojmenného projektu, jehož garantem je Svaz měst a obcí České republiky, projekt je realizován z Evropských fondů (Operační program Zaměstnanost).

Centrum společných služeb v mikroregionu Hlučínska-západ zahájilo v červenci 2016 – funguje tak již bezmála tři roky. Fakticky pomohlo nastartovat další činnost mikroregionu, a to nejen realizací různých projektů – z posledních jmenujme například besedy pro žáky základních škol, vzdělávací přednášky pro seniory či Společnou přípravu orgánů krizového řízení obcí, která byla pro změnu určena starostům a členům jednotek sborů dobrovolných hasičů či vzdělávání v oblasti sociálních služeb. Centrum společných služeb je zejména „pomocnou rukou“ starostů, na které se mohou kdykoliv obrátit se svým dotazem či problémem. Ulehčuje jim tak jejich práci, šetří čas a ten pak mohou věnovat další práci pro obec a obyvatele.

Také toto bylo předmětem našeho setkání – informovali jsme starosty o všech významných aktivitách, které v posledních 6 měsících Centrum společných služeb realizovalo. Za významný bod jednání lze považovat jistě schválení Akčního plánu mikroregionu Hlučínska-západ na období 2019-2021. Tento dokument tvoří jakýsi rámec pro budoucí směřování mikroregionu a plánování nových projektů. Dále musíme uvést, že bylo schváleno prodloužení projektu v území a nadcházejícího půl roku (do prosince 2019) se bude Centrum společných služeb zabývat také lokální ekonomikou, dostupností služeb a využitelností brownfields a opuštěných prostor ve všech obcích Hlučínska-západ.

Díky prodloužení se můžou nejen čtenáři webu mikroregionu těšit na další číslo Zpravodaje Center společných služeb, které vyjde nejpozději v průběhu září 2019. Další setkání se starosty je naplánováno na závěr roku a uskuteční se s největší pravděpodobností v prosinci 2019.


Pozvánka na 7. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 3. 6. 2019


6. setkání starostů k projektu Ceter společných služeb

6. setkání starostů fotoV pondělí 19. listopadu 2018 se konalo v restauraci Silesia Golf Resort Kravaře v pořadí již šesté setkání starostů k projektu Center společných služeb v mikroregionu Hllučínska-západ. Toto setkání bylo součástí ustavujícího Sněmu starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ pro období let 2018-2022. Do pozice předsedkyně mikroregionu byla opětovně zvolena Mgr. Monika Brzesková, post místopředsedy mikroregionu bude zastávat Mgr. Herbert Pavera.

Na setkání byla starostům prezentována dosavadní činnost Centra společných služeb a její výsledky za předcházejících 6 měsíců. Důležitá byla také otázka realizovaných projektů. Svůj příspěvek přednesl Ing. Pavel Novák jako zástupce realizátora projektu analýzy odpadového hospodářství, který v našem mikroregionu probíhá a bude ukočen k závěru tohoto roku. Také byla schválena projektová činnost pro první pololetí roku. Nově bychom se chtěli více zaměřit na oblast rozvoje sociálních služeb a vzdělávání v oblasti krizového řízení. Právě tyto projekty či aktivity bychom chtěli realizovat v příštím roce.


Pozvánka na 6. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 19. 11. 2018


5. setkání starostů k projektu Ceter společných služeb

5. setkání starostů k projektu CSSVe čtvrtek 10. května 2018 se v zasedací místnosti Kulturního domu v Ostravě-Hoštálkovicích konalo již 5. setkání starostů našeho mikroregionu k projektu Center společných služeb, do kterého je Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ zapojen od července 2016. Jak se již stalo tradicí, setkání starostů bylo spojeno s již 15. zasedáním Sněmu starostů mikroregionu. Jaký byl program obou jednání? Především byli starostové obcí seznámeni s tím, co vše se podařilo uskutečnit od konce roku 2017, a co nás ještě čeká.

Na setkání zavítali také zástupci MV ČR (odboru kontroly a dozoru v Ostravě), aby starostům nabídli pomocnou ruku v jejich nelehkém údělu. Spolupráce s MV ČR je úzce navázána na činnost pracovníků Centra společných služeb. Velmi důležitým bodem jednání bylo projednání nového znění stanov, které bylo nezbytné aktualizovat zejména v souvislosti se změnami týkající se ochrany osobních údajů. Na setkání vystoupil také pověřenec na ochranu osobních údajů - Mgr. Kamil Nečas, který přítomné informoval o novinkách a dalších krocích, které budou všechny zapojené obce v nejbližších dnech čekat.

Proběhlo také vyhodnocení nabídek na realizaci projektového záměru "Analýza odpadového hospodářství Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ". Na jeho základě byl vybrán zohotvitel projektu. Akce by měla být zahájena v nejblžších dnech a její ukunčení je naplánováno na prosinec 2018.

Starostové také obdrželi pozvání na další připravovanou akci, kterou mikroregion pořádá ve spolupráci s MPSV v rámci projektu "Implementace politiky stárnutí na krajsou úroveň", která nese název Kulatý stůl - Neformálně pečující. Cílem je najít možnosti a probrat způsoby aktivní pomoci rodinám, které pečují o své blízké. Na setkání, které se uskuteční již 14. června 2018, přijala pozvání celá řada zajímavých hostů. 


Pozvánka na 5. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 10. 5. 2018


Obce mikroregionu Hlučínska-západ sdílí pověřence na ochranu osobních údajů

Od 1. dubna 2018 zahájil v mikroregionu svou činnost specialista / pověřenec pro ochranu osobních údajů. O zřízení rozhodli starostové na zasedání Sněmu starostů mikroregionu 19. března 2018. Jedná se o nového zaměstnance mikroregionu, který obcím a jejich příspěvkovým organizacím pomůže s přípravou a zavedením nových povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Bude tak plnit funkci pověřence dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, která vstoupí v platnost již 25. května 2018. Jedná se o novou povinnost, kterou musí splnit všechny, obce, mateřské, základní školy a jiné organizace (obecně všechny subjekty zpracovávající osobní údaje). Do tohoto společného záměru se zapojilo 10 členských obcí mikroregionu. Zájem projevily také 6 obcí mimo mikroregion. Pověřenec bude tak poskytovat své služby přinejmenším 16 obcím a jejich příspěvkovým organizacím, dohromady tedy 40 subjektům. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je zajistit snadnou dostupnost pověřence s co nejmenšími finančními náklady pro obce. Ty se podílejí na jeho financování. Záměr sdílení pověřence v našem mikroregionu byl finančně podpořen také v rámci projektu Center společných služeb, a to až do 30. 6. 2019.


4. setkání starostů v rámci projektu Centrum společných služeb je za námi

4. setkání starostůV pořadí již čtvrté setkání starostů mikroregionu Hlučínska-západ v rámci projektu "Centrum společných služeb" se konalo ve středu 22. listopadu v zasedací místnosti Městského úřadu v Kravařích. Za účasti zástupců deseti členských obcí a také hostů, kterými byli npor. Milan Bárta, DiS. (velitel Obvodního oddělení Policie ČR v Kravařích) a Ing. Andreas Hahn (2. místostarosta Města Kravaře) bylo na programu jednání několi důležitých bodů. Přítomni byli seznámeni s průběhem projektů zacílených na prevenci - "Forenzní značení jízdních kol" (prováděno Městskou policií v Kravařích, podpořeno z dotačního programu prevence kriminality MV ČR), průběhem skupiny mikroprojektů "Besdy pro školy" a "Podzimní školou nejen pro seniory". Díky přítomnosti velitele Policie ČR v Kravařích se řešily také otázky bezpečnosti a veřejného pořádku v členských obcích. Přítomni starostové tak mohli pokládat své dotazy, příp. dohodnout další postup v řešení konkrétních problémů. Významným bodem bylo projednání návrhu "Akčního plánu rozvoje mikroregionu na období 2017-2019 a tím určit další směřování činností, na které se chtějí v obcích v následujících letech zaměřit. Návrh byl projednán a následným hlasováním schválen. S tímto krokem úzce souvisí také odsouhlasení realizace projektového záměru "Analýza odpadového hospodářství", jejíž výsledky odhalí nedostatky v nakládání s odpadem v obcích a umožní učinit konkrétní kroky k jejich odstranění. Práce předcházející samotné realizaci již započaly. Další setkání starostů je plánováno na první polovinu roku 2018.


Pozvánka na 4. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 22. 11. 2017


Uskutečnilo se v pořadí již 3. setkání starostů k projektu CSS

3. setkání starostů k projektu CSSVe čvrtek 15. června 2017 se v prostorách Zámku Kravaře konalo v pořadí již 3. setkání starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ k projektu Center společných služeb. Pracovníci CSS seznámili přítomné starostky a starosty se svou činností za uplynulých šest měsíců,  hovořilo se o úspěších Centra společných služeb, jako jsou např. zisk dotace na forenzní značení kol a invalidních vozíků, praktických přínosech fungování webových stránek mikroregionu, realizovaných projektech (Portál sociálních služeb a  Informační portál Bydlení na Hlučínsku), ale také neúspěších v podobě především stále nefunkčního právního poradenství pro obce a plánech do budoucna. Ze všech připravovaných aktivit jmenujme jen některé. Jsou jimi chystaný Informační portál volnočasových aktivit pro žáky ZŠ na Hlučínsku či zahájení analýzy, na jejímž konci by měla vzniknout nová sociální služba pro občany - a sice odlehčovací služba. Zúčaastnění ocenili přínost Centra společných služeb co do poskytování informací vedoucích ke zkvalitnění výkonu veřejné správy na lokální úrovni, stejně jako propagační činnost kulturního života v mikroregionu. Další setkání starostů se uskuteční v závěru roku 2017, pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince.


Pozvánka na 3. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 15. 6. 2017


Článek o činnosti Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ a Centra společných služeb v Besedníku města Kravaře

V dubnovém čísle (4/2017) Besedníku (zpravodaj města Kravaře) vyšel na straně 4 článek o bezmála třičtvrtě roku fungování Centra společných služeb a jeho dosavadní činnosti.

Centrum společných služeb Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ je k dispozici starostům a také občanům již bezmála tři čtvrtě roku


Pozvánka na 2. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 5. 12. 2016


Uskutečnilo se 1. setkání starostů k projektu CSS

V pátek 2. září 2016 se uskutečnilo 1. setkání starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, na kterém pracovníci Centra společných služeb (CSS) představili přítomným zástupcům mikroregionu návrh vize fungování CSS, dále se diskutovalo o možných dalších činnostech, jaké by mohlo CSS pro obce zajišťovat. Především pak také o potenciálních projektech, které by bylo vhodné realizovat. Na setkání bylo zvoleno několik prioritních projektů. Jedním z prvních, jehož realizace započne ještě v tomto roce, bude projekt webového portálu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ. Na něm snadno a přehledně naleznete veškeré novinky o dění v mikroregionu i v jednotlivých obcích. Mimo tuto činnost CSS aktuálně připravuje informační zpravodaj o probíhajících aktivitách v mikroregionu společně s kontakty na vybrané instituce z území.


Pozvánka na 1. setkání starostů k projektu Centra společných služeb dne 2. 9. 2016


Centrum společných služeb bude svou činností podporovat činnost mateřských a základních škol. Jedním ze záměrů je pak pomoc spolkům, zájmovým organizacím a sdružením, a to například formou monitorování možností k získání finančních prostředků na jejich činnost (žádosti o granty a dotace), což zahrnuje i pomoc s jejich přípravou a podáním. Další možností může být pomoc  s administrativním zajištěním pořádaných akcí (žádosti o povolení a ohlášení na jednotlivé úřady).

Na CSS se mohou obracet i občané samotní se svými dotazy a problémy. Zaměstnanci CSS jim jsou připraveni pomoci např. s vyplňováním žádostí, nalezením a zprostředkováním kontaktů na další služby a podobně. Konzultační hodiny CSS budu od 3. října 2016 vždy každé pondělí, jinak po předchozí domluvě.

Kancelář Centra společných služeb se nachází v 1. patře budovy Městského úřadu Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře.

 

Konzultační hodiny pro veřejnost

každé pondělí od 8:00 – 13:00 hodin
(platné od května 2020)

 

Svátek

Svátek má Ivan

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:38

Slunce zapadá:21:03

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Základní škola v Sudících (pohled z ulice)

Partneři

Kde nás najdete?