Menu
Hlučínsko - západ
Hlučínsko
Západ

Česká správa sociálního zabezpečení (dlouhodobé ošetřovné)

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava


Adresa: Krnovská 2975/75, 746 01 Opava
Telefon (podatelna): 553 604 111
E-mail: posta@cssz.cz
Web: https://www.cssz.cz

Česká správa sociálního zabezpečení řídí a kontroluje činnosti Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), působí jako odvolací orgán ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla OSSZ, rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů.

Dlouhodobé ošetřovné

Jedná se o jednu z dávek nemocenského pojištění. Dávku lze čerpat po dobu max. 90 dnů a je určena osobě, která převezme nemocného do domácí páče z nemocničního zařízení. Osoba blízká má tak možnost postarat se o svého blízkého bez obavy o ztráty zaměstnání. Dlouhodobé ošetřovné tak dává prostor pečujícímu rozhodnout, jakým způsobem bude péči zajišťovat do budoucna v případě, že bude potřeba. 

Podmínky výplaty dávky

  • Účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. 
  • U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné.
  • Splnění podmínky hospitalizace, která trvá minimálně 7 kalendářních dní.
  • Potřeba celodenní péče v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů od propuštění z nemocnice (rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vydané ošetřujících lékařem lůžkového oddělení).
  • Udělení souhlasu ošetřované osoby s poskytováním dlouhodobé péče.

Podání žádosti

Žádost se podává u zaměstnavatele (Pečujícího), ten je se všemi podklady předává Okresní správě sociálního zabezpečení. 

Potřebné doklady k žádosti o dlouhodobé ošetřovné

  • Tiskopis žádosti o dlouhodobé ošetřovné – musí obsahovat i souhlas s ošetřováním potvrzený podpisem ošetřované osoby (tiskopis je k dispozici i v papírové podobě na OSSZ)
  • Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče – na vyžádání vydá ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči v den propuštění; nemůže být vystaveno zpětně
  • Tiskopis Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vystaví ošetřující lékař (zpravidla ordinace praktického či odborného lékaře), který má ve své péči ošetřovanou osobu. Zpravidla se tento tiskopis vyplňuje 1x měsíčně s ohledem na čerpání dávky.

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

O nároku na dávku rozhoduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Jsou-li podmínky pro přiznání dávky splněny, je dávka vyplacena a žádné rozhodnutí se pojištěnci nezasílá.

Pokud nebyly podmínky pro nárok na ošetřovné splněny, je žadateli zasláno rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl občan (přesněji pojištěnec) naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

 

Svátek

Svátek má Luboš

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:55

Slunce zapadá:20:52

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

centrální park v Kobeřicích (jiný pohled)

Partneři

Kde nás najdete?