Menu
Hlučínsko - západ
Hlučínsko
Západ

Základní informace

O Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Historie a současnost

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ (dále SOMH-z) byl místními představiteli obcí založen na sklonku roku 2001. Hlavním smyslem dobrovolného svazku bylo spojit se za účelem prosazování společných cílů a zájmů, zkvalitnění spolupráce na úrovni hospodářské, kulturní, v oblastech ochrany přírody, sociální péče či cestovního ruchu i řešení problémů napříč rozličnými tematickými oblastmi. SOMH-z byl v prvních pěti letech svého fungování tvořen 12 zakladatelskými obcemi, od roku 2006 jsou členy tohoto dobrovolného svazku rovněž obce Bolatice a Chuchelná, aktuálně tedy čítá 14 členských obcí (9 spadajících do ORP Kravaře, 5 spadajících do ORP Opava).

V témže roce se podařilo SOMH-z realizovat společný projekt s názvem „Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas mikroregionu Hlučínska–západ“, v jehož rámci byly ve 12 obcích mikroregionu vybudovány přípojné body k internetu, zřízena zcela nová veřejně přístupná místa k internetu, zmodernizováno a posíleno připojení, instalovány počítače, multifunkční zařízení, tiskárny, scannery či kopírky. Součástí projektu bylo také vybudování regionální sítě bezdrátového rozhlasu VISO. Dále byla prostřednictvím SOMH-z podána v roce 2013 žádost o dotaci na projekt „Obnova venkovské infrastruktury“, společný projekt  6 obcí  Svazku-západ (Služovice, Oldřišov, Rohov, Strahovice, Chuchelná) a Moravskoslezského kraje zaměřený na výstavbu či opravu chodníků.


Sídlo svazku je na Městském úřadě v Kravařích, Náměstí 405/43 Kravaře. 


Předmětem činnosti je především spolupráce mezi obcemi v oblasti školství, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, shromažďování a odvozu a zpracování komunálních odpadů, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, podpora výstavby cyklostezek, úkoly v oblasti ochrany ovzduší a správa majetku obcí, či zajišťování agendy ochrany osobních údajů. 

V období od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 byl projekt Sociální služby Svazek obcí mikroregionu Hlučínska – západ realizován díky financování z OPLZZ, Podpora sociální integrace a sociálních služeb, nositelem byl Institut komunitního rozvoje a finančním partnerem Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko – západ. V letech 2013-2015 se Svazek-západ zapojil do celorepublikového projektu Meziobecní spolupráce (MOS), jehož garantem byl Svaz měst a obcí ČR. Od července 2016 pak SOMH-z participuje na (návazném) projektu s názvem Centra společných služeb, opět pod záštitou Svazu měst a obcí. Více o jednotlivých projektech se dočtete v sekci "Projekty".

 


Statistické údaje Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

(aktualizováno v červnu 2024)

 


Právní forma: Dobrovolný svazek obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb.
Sídlo: Náměstí 43, 747 21 Kravaře ve Slezsku

Předsedkyně: Mgr. Monika Brzesková (od 1. 12. 2014)
Místopředseda: Ing. Lukáš Kubný (od 19. 11. 2022)

 • Počet obcí 14            
  • Části obce 20            
 • Rozloha 142,2 km2          
 • Hustota zalidnění 192,5 obyv./km2          
 • Počet obyvatel k 31. 12. 2022:  27 454

Vzdělávání            

 • Mateřské školy 14          
 • Základní školy 13 (z toho 8 úplných a 5 neúplných)     
  • Knihovny 14          
  • Centra volného času: 1 - Centrum volného času Kravaře
  • Základní umělecké školy: 1 - Základní umělecká škola Ivo Žídka v Kravařích

 

Sociální služby

 • Domovy pro seniory: 2 Domov pro seniory sv. Hedviky v Kravařích, Dům sv. Kateřiny v Bolaticích
 • Denní stacionáře: 2 - Dům sv. Kateřiny v Bolaticích, DomA-domácí asistence, z. s. Kobeřice
 • Sociálně-terapeutická dílna: 1 - Sociálně terapeutická dílna Paprsek v Kravařích
 • Odlehčovací služba: 1 - Dům sv. Kateřiny v Bolaticích

 

Charakteristika obyvatelstva mikroregionu

Období Počet
obyvatel
celkem
Pohlaví Věkové skupiny Průměrný věk
muži ženy 0-14 15-64 65 a více
2023 27 454 13 504 13 950 4 634 17 485 5 335 42,1
2022 27 371 13 463 13 908 4 674 17 564 5 133 41,9
2021 27 302 13 450 13 852 4 679 17 647 4 976 41,6
2020 27 245 13 463 13 782 4 651 18 092 4 874 41,5
2019 27 598 13 623 13 975 4 561 18 295 4 742 41,4
2018 27 506 13 591 13 915 4 596 18 306 4 604 41,4
2017 27 424 13 551 13 874 4 494 18 493 4 437 41,3
2016 27 431 13 537 13 894 4 453 18 706 4 272 40,9
2015 27 406 13 521 13 885 4 435 18 882 4 089 40,6
2014 27 485 13 533 13 952 4 389 19 107 3 989 40,3
2011 27 359 13 499 13 860 4 219 19 505 3 635 39,5
2006 27 004 13 246 13 758 4 111 19 206 3 687 38,3
2001 26 686 13 099 13 587 4 743 18 732 3 211 36,6

Údaje dle ČSÚ.

obyvatelstvo Hlučínska-západ (2024)

 

Průměrný věk obyvatelstva a jeho vývoj

Průměrný věk obyvatel (2024)

 

Migrace obyvatelstva mikroregionu (2001-2023)

Migrace obyvatel (2024Tabulka migrace obyvatelstva v PDF

 


Nezaměstnanost

Základní pojmy

Podíl nezaměstnaných osob – vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti.

Dosažitelní uchazeči 15-64 let – jedná se o uchazeče o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo – je ukazatelem podílu mezi počtem volných pracovních míst v daném území a měsíci k počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Výsledkem je průměrná hodnota počtu uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo.

Průměrná míra nezaměstnanosti – vyjadřuje průměrnou míru nezaměstnanosti v území za celé zkoumané období od března 2014 do června 2017, může sloužit jako orientační hodnotící ukazatel.

Vývoj míry nezaměstanosti v mikroregionu za období březen 2014-červen 2018

nezaměstnanost SOMHz 2018

Zdroj: Integrovaný portál MPSV (vlastní zpracování), 2018.

 

Nezaměstnanost dle členských obcí v období březen 2017-červen 2018

nezaměstnanost v obcích 2018
Zdroj: Integrovaný portál MPSV (vlastní zpracování), 2018.

Statistický přehled vývoje míry nezaměstnanosti na území mikroregionu Hlučínska-západ (kompletní dokument s rozšiřujícími informacemi ke stažení v PDF)

 

Svátek

Svátek má Adolf

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:36

Slunce zapadá:21:01

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

letecký snímek Kravař (2015)

Partneři

Kde nás najdete?