Menu
Hlučínsko - západ
Hlučínsko
Západ

Katalog sociálních služeb a návazných aktivit


Katalog sociálních a návazných služeb na území Hlučínska a Hlučínska–západ (aktualizace květen 2024)

Výběr tištěných a online periodik orientovaných na osoby s handicapem (ke stažení v PDF)


Katalog sociálních služeb

Aktualizace interaktivního webového katalogu byla dokončena v říjnu 2022. Nové informace jsou přidávány v pravidelných intervalech. Pokud budete chtít některé informace doplnit, neváhejte nás kontaktovat


 

Aktuality

Odlehčovací služba v Domě sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích

Dům sv. Kateřiny v Bolaticích nabízí novou sociální službu - odlehčovací služba o kapacitě dvou míst. Služba je přednostně určena občanům obce Bolatice. V případě volné kapacity je dostupná rovněž dalším osobám cílové skupiny, kterou jsou dospělí od 27 do 64 let a senioři od 65 let se sniženou soběstačností. Více informací na webových stránkách Domu sv. Kateřiny.


Katalog sociálních služeb Moravskoslezského kraje

Katalog sociálních služeb MSK

Nový katalog sociálních služeb Moravskoslezského kraje, kde naleznete přehled poskytovatelů sociálních služb v MSK a také pomoc v nepříznivé životní situaci, je k dispozici na webových stránkách https://sluzby.msk.cz/katalog-socialnich-sluzeb.


Sociálně terapeutická dílna v Kravařích už registruje budoucí klienty

Dílna v Kravařích zahájí svůj provoz v lednu 2024

Do nově připravované sociálně terapeutické dílny mohou docházet lidé nejen s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, ale také s dalšími, např. smyslovými vadami nebo psychickým onemocněním. Hlavním smyslem provozování sociálně terapeutická dílny je rozvinout a upevnit pracovní dovednosti a návyky těchto klientů.

sociálně terapeutická dílna v Kravařích

Sociálně terapeutická dílna je služba poskytovaná zdarma podle zákona o sociálních službách. Klienti tak za svou práci nepobírají mzdu. Vzájemnou spoluprací a za podpory charitních pracovníků posilují své sebevědomí a naučí se tak větší soběstačnosti.

Dům pro sociálně terapeutickou dílnu vybudovalo město Kravaře. Službu bude zajišťovat Charita Hlučín, která má víc než desetileté zkušenosti s provozováním stejné služby v Ludgeřovicích. Do nové dílny v Kravařích se mohou hlásit zájemci z Kravař a okolí.

Kontakt pro zájemce o službu:
Mgr. Tereza Kupková, mob.: 603 502 618, e-mail: tereza.kupkova@charitahlucin.cz (každý všední den od 7 do 15 hodin).


Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích

Den otevřených dveří Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích


Taxík Maxík (Taxi pro seniory Kravaře)

taxík maxík

Příjem telefonických objednávek pouze v pracovní dny 7:00 do 14:00 hodin.
Provozní doba PO-PÁ od 7:00 do 15:30 hodin

Město Kravaře zajišťuje od ledna 2023 službu Taxík Maxík pro občany s trvalým pobytem na území města Kravaře.

Služba je určena:

 • pro občany starší 67 let
 • pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • pro příjemce příspěvku na péči v I. až IV.

Službu lze využít k přepravě:

 • ve městě Kravaře: návštěva lékaře, lékárny, knihovny, zámku, kostela, nákupy, kul. akce, městský úřad, aquapark
 • mimo město Kravaře: návštěva lékaře, sociálních služeb, nemocnic (Opava, Ostrava)

Cena za přepravu:

 • 20 Kč za jednu jízdu po území města Kravaře
 • 7 Kč za 1 km jízdy mimo území města Kravaře – dojezdová vzdálenost je max. 40 km

Jednou jízdou se rozumí cesta tam, cesta zpět se počítá již za druhou jízdu.

Objednání přepravy:

 • Objednávky se provádějí s předstihem, nejméně 1 den před plánovaným termínem a to na telefonním čísle:
 • 773 760 969 v pracovní dny v čase od 7:00 do 14:00 hod.

Provozovatel není povinen občana přepravit, pokud mu to nedovoluje volná kapacita v rámci služby. Platba bude provedena po ukončení jízdy. Občan může být přepraven společně s maximálně jednou osobou, která mu zajišťuje doprovod.

Na poskytnutí služby Taxík Maxík Kravaře není právní nárok.

Taxík Maxík bude možno využívat na základě vydaného průkazu. Proto je zapotřebí, aby Ti z Vás, kteří o využívání této služby máte zájem a splňujete podmínky pro její využívání, jste si průkaz vyřídili. Průkaz bude vydávat v úředních hodinách Městský úřad Kravaře, Odbor sociálních věcí, Náměstí 43, Kravaře, v přízemí budovy úřadu, dveře číslo 125.

K vydání průkazu a osobnímu vyzvednutí je třeba doložit:

 • občanský průkaz,
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P nebo rozhodnutí o příspěvku na péči (dokládají pouze osoby mladší 67 let).

V případě, kdy osoba, která bude službu využívat není schopna si průkaz sama vyzvednout, může toto za ni učinit jiná osoba, která musí k výše uvedenému doložit i svůj občanský průkaz. Zároveň s tím musí také donést vyplněný tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který musí být podepsaný osobou, která bude přepravována službou Taxík Maxík.
Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ je možno vyzvednout na Městském úřadě Kravaře, Náměstí 43, na Informacích, hned u vstupu do budovy nebo na Odboru sociálních věcí, případně je možno si jej vytisknout z webové stránky www.kravare.cz.


Denní stacionář v Kobeřicích

DomA, domácí asistence Kobeřice nabízí od července 2022 novou sociální službu - denní stacionář. Služba je poskytována na adrese Slezská 53, Kobeřice a je určena klientům s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a seniorům.

denní stacionář Kobeřice

Reportáž o denním stacionáři v Kobeřicích

 


Tichá linka na Městském úřadě v Kravařích

Tichý svět - Moravskoslezský kraj

Město Kravaře je dalším místem, kde se můžete spojit s tlumočníkem na Tiché lince . Pracovníci celého úřadu byli proškolení v komunikaci s osobou se sluchovým postižením a v obsluze aplikace Tichá linka. Město Kravaře se v roce 2021 zapojilo do osvětové kampaně Deafember.

Tichá linka v Kravařích


Centrum duševního zdraví Opava

V roce 2021 jsme navázali spolupráci s Centrem duševního zdraví v Opavě. Bližší informace o činnosti této organizace, která poskytuje pomoc osobám s psychickými obtížemi, naleznete na webu www.cdzopava.cz nebo také v informativním letáčku.

cds Opava


Mobilní hospic Strom života

Mobilní hospic Strom životaInformace o nepřetržitém poskytování služeb Mobilního hospice Strom života i v době CORONAVIRové epidemie


Nově otevřená právní poradna v Kravařích

Ve čtvrtek dne 3. září 2020 bude poprvé otevřeno bezplatné poradenské středisko, které bude poskytovat odborné sociální poradenství, terapeutickou podporu a zprostředkuje řadu dalších návazných služeb. Poradenství bude poskytováno pracovnicí společností EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Opava v prostorách budovy na ulici Tyršova 5 v Kravařích, do kterých je bezbariérový přístup.

Služby poradenského střediska můžete v roce 2020 využívat každý první čtvrtek v měsíci, což je ve dnech 3. září, 1. října, 5. listopadu a 3. prosince 2020, vždy v době od 9:00 do 13:00 hodin. Podle zájmu občanů o tuto službu zvážíme v dalším roce rozšíření provozní doby poradenského střediska. Společnost EUROTOPIA.CZ, o.p.s. má s poskytováním poradenských služeb dlouholeté zkušenosti.

http://opava.eurotopia.cz/

Kontakty
Sociální pracovnice: Mgr. Terezie Škrobánková, DiS.
E-mail: terezie.skrobankova@eurotopia.cz 
Mobil:: 739 250 464


Fosanima, o. p . s. - pomáháme pečujícím

Zapomínání můžeme předcházet

Zapomínání můžeme předcházet

Pozvánka na besedu s Mgr. Renátou Rychlíkovou 12. dubna 2019 v Městské knihovně v Kravařích od 16:00 hodin

Kontakt

Fosanima, o. p. s., Bruntál

Lidická 1758/25, Bruntál 792 01
e-mail: fosanima@seznam.cz
telefon: 603 816 550 nebo 606 711 194
Web: www.fosanima.cz

Informační letáček ke stažení


Senior TAXI Bolatice

SENIOR TAXI Bolatice

Jedná se o dopravu osobním automobilem (převoz osob) v pracovní dny na území obce Bolatice, do zdravotnických a sociálních zařízení a na úřady v Kravařích, v Hlučíně, v Chuchelné, v Kobeřicích a v Opavě. V mimořádných případech i na nákup do obchodů Kaufland (Opava Kateřinky), Globus (Opava), Penny Market (Kravaře), Lidl (Hlučín).

Cena za jednu jízdu (jedna jízda je např. k lékaři, druhá od lékaře):  

 • v obci Bolatice: 10,- Kč
 • z Bolatic do Kravař, Chuchelné, D. Benešova, Kobeřic: 20,- Kč
 • z Bolatic do Hlučína: 30,- Kč
 • z Bolatic do Opavy: 40,- Kč

Platba bude provedena v hotovosti u řidiče. Pokud bude cestovat více cestujících, platí cenu za přepravu každý cestující samostatně, jízda nutného doprovodu občana je bezplatná. Ostatní náklady hradí obec Bolatice.

SENIOR TAXI je určeno pro občany starší 65-ti let, příp. mladší, kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Uživatel by měl být schopen samostatně nastoupit a vystoupit z vozidla, příp. s pomocí řidiče vozidla nebo svého doprovodu. Řidičem SENIOR TAXI je pan Ladislav Curylo.

PROVOZNÍ DOBA: Pracovní dny od 6:30 do 14:00 hod.

KONTAKT: Službu senior taxi je nutno objednat min. 1 den předem: na tel. č. 728 484 851

nebo na e-mailové adrese cesta.pro.seniory@seznam.cz, kde zájemce uvede své jméno, místo nástupu a kontakt na sebe.


Nabídka zapůjčení elektrické polohovací postele

DomA, domácí asistence Kobeřice nabízí v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek zapůjčení elektrické polohovací postele v ceně 21 Kč / den.

Bližší informace na telefonním čísle: 606 168 192.


Můžeme si dovolit umírat doma?

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.

 


Kontakty
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411.
Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.

 

Svátek

Svátek má Luboš

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:55

Slunce zapadá:20:52

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

centrální park v Kobeřicích (jiný pohled)

Partneři

Kde nás najdete?