Menu
Hlučínsko - západ
Hlučínsko
Západ

Denní stacionáře

Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.


Dětská rehabilitace

Adresa: Hluboká 1117/23, 748 01 Hlučín 
Telefon: 595 041 458 
Mobil: 774 482 373 
E-mail: d.rehabilitace@seznam.cz 
Web: https://www.drh.cz

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením 
Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1–6 let)


Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích 
Denní stacionář Bolatice

Adresa: Družstevní 1058/15, 747 23 Bolatice
Telefon: 730 143 849
E-mail: dss@bolatice.cz
Web: https://www.dssbolatice.cz

Provozní doba: od 7:00-16:00 hodin

Cílová skupina klientů: senioři, dospělé osoby
Věková kategorie klientů: mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 let, dospělé osoby 27-64 let s chronickým onemocněním, dospělé osoby 27-64 let se zdravotním postižením, dospělé osoby 27-64 let s tělesným postižením


Organizace DomA – domácí asistence, z. s.

Adresa denního stacionáře: Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice
Telefon: 602 124 532
E-mail: domastacionar@seznam.cz
Web: http://www.domakoberice.cz

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři, mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace: Rozhodnutí o registraci ze dne 20. 4. 2022, poskytování služby od 1. 7. 2022

 

Svátek

Svátek má Ferdinand

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:43

Slunce zapadá:20:48

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

trénink mladých fotbalistů v Chlebičově

Partneři

Kde nás najdete?