Menu
Hlučínsko - západ
Hlučínsko
Západ

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace obsahuje především tyto činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, příp. také poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.


ANIMA VIVA, z. s. – Centrum ANIMA Opava

Adresa: Liptovská 1045/ 21, 747 06 Opava-Kylešovice
Telefon: 553 821 300, Mobil: 739 404 488
E-mail: centrum.opava@animaviva.cz
Web: http://www.animaviva.cz

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením.
Věková kategorie klientů: 18 let-80 let
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní. Služba je ze zákona poskytována bez úhrady klientem.

Tichý svět, o. p. s.

Sociální rehabilitace podporuje osoby se sluchovým a kombinovaným postižením v oblasti zvyšování sociálních návyků a dovedností, které vedou k jejich samostatnosti a začlenění do majoritní společnosti slyšících. Poskytujeme podporu a pomoc při činnostech – práce s mobilem, se spotřebiči, s internetem, s vyhledáním vhodného spoje, inzerátů na bydlení aj. Dále pomáháme při komunikaci s úřady. Připravujeme klienty na jednání v krizových situacích, např. mezilidské a jiné problémy. Podporujeme klienty v pracovní oblasti – pomoc s vytvořením profesního životopisu a motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor, výběrové řízení, provázení a podpora při jednotlivých krocích. Seznámení se zásadami, jak postupovat při úředním jednání a o možnostech využití tlumočení a přepisu. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb klientům od 11 let.

Adresa: Zeyerova 110/12, 702 00 Ostrava (vedle LASA)
Telefon: 702 158 110, 605 253 123
E-mail: tichysvet@tichysvet.cz
Web: http://www.tichysvet.cz

Kafira, o. p. s. (středisko Opava)

Podporujeme aktivní a samostatný život dětí od 7 let a dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Řízenými nácviky a další činností rozvíjíme jejich specifické schopnosti a dovednosti, které potřebují v běžném. Uživatelům od 15 let nabízíme podporu potřebnou pro pracovní začlenění postavenou na principech podporovaného zaměstnávání. Služba je poskytována ambulantně i terénně.

Adresa: Horní náměstí 132/47, 746 01, Opava
Telefon: 777 574 365
E-mail: opava@kafira.cz
Web: https://www.kafira.cz

FOKUS-Opava, z. s. 
Středisko pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením

Adresa: Hradecká 650/16, 746 01 Opava
Telefon: 553 652 433, 553 650 760, 722 933 477
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Web: www.fokusopava.cz

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým psychickým onemocněním (psychotické a afektivní poruchy), osoby ohrožené rozvojem chronického duševního onemocnění, osoby s mentálním postižením (lehká a středně těžká mentální retardace), osoby s jiným zdravotním postižením (např. epilepsie), u nichž došlo na základě tohoto onemocnění k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností.
Věková kategorie klientů: 16-80 let
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní. Služba je ze zákona poskytována bez úhrady klientem.

FOKUS-Opava, z. s. 
CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ OPAVA (zdravotně-sociální péče)

Adresa: Olomoucká 2520/74, 746 01 Opava
Telefon: 721 858 044 
E-mail: kontakt@cdzopava.czfokusopava@seznam.cz
Web: www.cdzopava.czwww.fokusopava.cz

Cílová skupina klientů: osoby se závažným duševním onemocněním s diagnózou schizofrenní poruchy, afektivní poruchy (poruchy nálad), obsedantně-kompulzivní poruchy, poruchy s bludy. Člověk s první zkušeností s onemocněním, nebo dlouhodobě léčen pro závažnou poruchu.
Věková kategorie klientů: 18-80 let
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní. Služba je ze zákona poskytována bez úhrady klientem.

SLUŽBY DOBRÉHO PARTÝŘE

Adresa: Markvarovická 20/22, Ludgeřovice
            Zahradní 33, Hlučín
Telefon: 595 052 494, 731 534 030
E-mail: ved.ksenicova@sluzbydobrehopastyre.cz
Web: www.sluzbydobrehopastyre.cz

Cílová skupina klientů: stávajícím uživatelkám azylového Domu sv. Eufrasie a jejich děti, uživatelkám s dětmi z dalších azylových domů pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a to nejméně po tříměsíčním pobytu v azylovém domě vykazují základní psychické, fyzické a praktické předpoklady ke zvládnutí samostatného života a zároveň prokazují aktivní přístup při řešení nepříznivé životní situace, matkám s dětmi s doporučením od sociálního odboru.

 

Svátek

Svátek má Luboš

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:55

Slunce zapadá:20:52

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

centrální park v Kobeřicích (jiný pohled)

Partneři

Kde nás najdete?