Menu
Hlučínsko - západ
Hlučínsko
Západ

Rekonstrukce silnice I/56 v Hlučíně

Etapa 1 opravy silnice I/56

V termínu od 4. 7. 2024 do 28. 8. 2024 proběhne rekonstrukce silnice I/56 v Hlučíně, což s sebou přinese značná dopravní omezení. Rekonstrukce bude probíhat ve čtyřech etapách.

Základní informace o rekonstrukci silnice I/56 v Hlučíně

V termínu od 4. 7. 2024 do 28. 8. 2024 proběhne rekonstrukce silnice I/56 v Hlučíně: jde o celý průtah městem. Zhotovitelem stavby bude společnost Strabag a.s. 

 • Po dobu celé rekonstrukce dojde k přechodné úpravě provozu
 • budou zrušena podélná parkovací stání na ulici Zahradní u hřbitova, 
 • ulice Komenského bude zjednosměrněna, průjezd bude možný od ulice Ke Stadionu, 
 • ulice Jaroslava Seiferta bude zjednosměrněna, průjezd bude možný ve směru od ul. Dukelské, 
 • budou vypnuty semafory na křižovatce u autobusového nádraží a u Billy.

Upozorňujeme, že časový harmonogram jednotlivých etap je předběžný a bude upravován dle aktuální situace. Vždy je nutné sledovat a řídit se přechodným dopravním značením.


ETAPA č. 1 bude probíhat od 4.7.2024, 18:00 hod. do 7.7.2024, 24:00 hod. 

V první etapě bude kompletně uzavřena křižovatka u autobusového nádraží (křižovatka silnice I/56 Opavská a II/469 Celní). 

V této etapě dojde navíc k zjednosměrnění ul. Zahradní od křiž. s ul. Dr. Ed. Beneše po křiž. s Hlubokou a na ulicích Hluboké, Gen. Svobody a Dr. Ed. Beneše bude zakázáno stání.

Objízdné trasy jsou stanoveny následovně: 

 • Pro místní dopravu: ulice Zahradní, Hluboká a ČSA (silnice II/469). 
 • Pro tranzitní dopravu: přes okolní obce (Děhylov, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Dobroslavice). 
 • Přechodné značení po dobu trvání 1. etapy (4. 7. 2024 - 7. 7. 2024)

Etapa 1 opravy silnice I/56

Změny v Městské hromadné dopravě

linky č. 34 a 67 

 • Budou vedeny ve svých trasách do Hlučína pouze na ulici Ostravskou, dále odkloněny do ulic Zahradní a Dr. Ed. Beneše na konečnou zastávku „Hlučín, žel.st.“. Trasa do Ostravy shodná. 
 • Zastávky „Hlučín, U Kuchaře“ a „Hlučín, aut. nádr.“ nebsluhovány. 

linka č. 56 

 • Pojede po zastávku „Hlučín, pneuservis“ a dále na ulici Zahradní, kde bude dočasně přemístěná zastávka „Hlučín, aut. nádr.“ (u křižovatky s ulicí Dr. Ed. Beneše). Dále bude linka vedena po ulici Hluboká a ČSA ke konečné zastávce „Hlučín, sídliště OKD“. Zpětná trasa je shodná. 
 • Zastávky „Hlučín, U Kuchaře“, „Hlučín, Poliklinika“ a „Hlučín, aut. nádr.“ neobsluhovány. 
 • Zastávka „Hlučín, aut. nádr.“ dočasně přemístěna na ulici Zahradní před křižovatku s ul. Dr. Ed. Beneše od ul. Ostravské. 

Linky č. 75, 281, 282, 283, 290, 292 a 293 

 • Linky které projíždějí, končí a začínají v zastávce „Hlučín, aut. nádr.“ budou mít průjezdnou, konečnou a výchozí zastávku „Hlučín, sídl. OKD“. 
 • Linka č. 75 z ul. Celní (sil. II/469) bude odkloněna na ul. Dlouhoveská – Ostravská – Zahradní – Hluboká – Čs. armády a shodně i v opačném směru. 
 • Zastávky „Hlučín, aut. nádr.“ a „Hlučín, Poliklinika“ budou přemístěny na zastávku „Hlučín, sídl. OKD“. 
 • Zastávka „Hlučín, U Kuchaře“ bude přemístěna na ul. Zahradní před křižovatku s ul. Dr. Ed. Beneše ve směru od ul. Ostravské a bude provozována obousměrně. 

  ETAPA č. 2 bude probíhat od 8.7.2024, 00:00 hod. do 17.7.2024, 24:00 hod. 

 • V 2. etapě se bude opravovat úsek od křižovatky u autobusového nádraží (ulice Ostravská x Celní) po křižovatku u kulturního domu (ulice Ostravská x Písečná). 
 • Ulice Ostravská bude fungovat v jednosměrném režimu ve směru od Opavy do Ostravy. 
 • Ve směru z Ostravy do Opavy, do Děhylova a na sídliště OKD bude doprava odkláněna do ulic Zahradní a Hluboká.

1. část (8. - 12. 7. 2024) = rekonstrukce pravé strany vozovky ve směru na Ostravu, levá na Ostravu jednosměrná 

 • Uzavření výjezdu z Dlouhoveské, směrování do ul. Celní a Ostravské 
 • Uzavření křižovatky Ostravská x Písečná, směrování od Bobrovníků nebo z Rovnin do okolních místních komunikací, 
 • Ze směru od Ostravy nebude možné ani vjíždět do ulice Bochenkovy k náměstí. 
 • Z ulice Bochenkovy výjezd na silnici I/56 pouze vlevo. 
 • Provoz na ulici Bochenkově zachován obousměrný. 
 • Přechodné značení po dobu trvání 1. části 2. etapy (8. 7. 2024 - 12. 7. 2024), pravá strana

Rekonstrukce I/56 - etapa 2, 1. část

2. část (13. - 17. 7. 2024) = rekonstrukce levé strany vozovky ve směru na Ostravu, pravá strana jednosměrná

 • Omezení výjezdu z ulice Dlouhoveské: zákaz odbočení vpravo, 
 • Omezení výjezdu z ulice Písečné: zákaz odbočení vlevo 
 • Uzavření křižovatky Ostravská x Bochenkova: z oblasti Rovnin, od Bobrovníků a Ludgeřovic do centra na náměstí bude doprava vedena do ulice Zahradní, ČSA a Opavská, 
 • Ze směru od Ostravy nebude možné vjíždět do Písečné ve směru na Rovniny. 
 •  Přechodné značení po dobu trvání 2. části 2. etapy (13. 7. 2024 - 17. 7. 2024), levá strana

rekonstrukce I/56 - druhá část

Změny v Městské hromadné dopravě

linka č. 34 

 • Ukončení na zastávce „Hlučín, Rovniny“ (točna). Zastávka „Hlučín, aut. nádr.“ nebude linkou č. 34 obsluhována. 

linka č. 56 - směr od Ostravy

 • Spoje končící na zastávce „Hlučín, aut. nádr.“ vedeny po zastávku „Hlučín, pneuservis“ ve své obvyklé trase, dále svedeny na objízdnou trasu po ulicích Zahradní, Hluboká, ČSA a Opavská. Ukončeny na zastávce „Hlučín, aut. nádr.“. Trasa zpět do Ostravy bude po obvyklé trase (Ostravská). 
 • Nově obsluhována zastávka „Hlučín, poliklinika“. 
 • Spoje končící na zastávce „Hlučín, sídliště OKD“ nebo „Hlučín, Darkovičky“ vedeny po zastávku „Hlučín, pneuservis“ v obvyklé trase, dále svedeny na objízdnou trasu po ulicích Zahradní, Hluboká a ČSA. Ukončeny budou na obvyklých konečných zastávkách. Trasa zpět do Ostravy bude vedena po obvyklé trase bez omezení. 
 • Zastávka „Hlučín, U Kuchaře“ neobsluhovaná. 
 • Nově obsluhovaná zastávka na ul. Zahradní, zřízená před křižovatkou s ul. Dr. Ed. Beneše od ul. Ostravské. 

linka č. 67 

 • Ve směru od Ostravy vedena po zastávku „Hlučín, pneuservis“ v obvyklé trase, dále svedena na objízdnou trasu po ulicích Zahradní, Hluboká, ČSA a Opavská. Ukončena na zastávce „Hlučín, aut. nádr.“. Trasa zpět do Ostravy bude vedena po obvyklé trase (Ostravská). 
 • Bude obsluhována zastávka „Hlučín, poliklinika“. 

 Linky č. 75, 281, 282, 283, 290, 292 a 293 

 • Provoz všech linek bude ve směru z Opavy do Ostravy probíhat v jednosměrném Režimu na obvyklých trasách bez omezení. 
 • Linky ve směru z Ostravy do Opavy budou vedeny po objízdné trase: z ulice Ostravské odklonem na ulice Zahradní, Hlubokou a ČSA, dále pak v obvyklých trasách. 

Na odkloněné trase, na ulici Zahradní, bude dočasná zastávka v místě před křižovatkou s ul. Dr. Ed. Beneše od ul. Ostravské (jde o přemístěnou zastávku „Hlučín, U Kuchaře“). Stávající zastávka „Hlučín, U Kuchaře“ na současné trase ve směru do Hlučína nebude obsluhována.


ETAPA č. 3 bude probíhat od 18.7.2024, 00:00 hod. do 7.8.2024, 24:00 hod. 

 • Ve 3. etapě se bude opravovat úsek od křižovatky u kulturního domu (ulice Ostravská x Písečná) po ulici Markvartovickou (úsek končí za křižovatkou silnice I/56 se silnicí III/46611)
 • Ulice Ostravská bude fungovat v jednosměrném režimu ve směru z Ostravy do Opavy (opačný směr, než byl v etapě č. 2). 

Po celou 3. etapu: 

 • Vozidla směřující z Opavy do Ostravy budou odkloněna na silnici II/469 (ulice Celní), a v Děhylově navedena dle stávajícího svislého dopravního značení. 
 • Ulice Okrajová bude zjednosměrněna v relaci Písečná – Rovniny. 
 • Ulice U Vodárny bude zjednosměrněna v relaci Rovniny – Ostravská, na ulici U Vodárny bude zřízena dočasná autobusová zastávka. 
 • Ulice Petra Bezruče od zaústění ulice Pavla Strádala (u přístupu k železničnímu nádraží) bude zjednosměrněna v relaci OKD – Ostravská. 
 • Provoz v křižovatce silnice I/56 x Písečná bude omezen. Bude zakázáno odbočení vpravo (do jednosměrného úseku od Ostravy). 

1. část (18.7. - 27. 7. 2024) = rekonstrukce pravé strany vozovky ve směru na Ostravu, křižovatka Ostravská x na Cihelnu bude uzavřena. 

 • Omezení provozu v křižovatkách silnice I/56 x Zahradní, K Pile a místní komunikací vedené ke společnosti UVB TECHNIK. Bude zakázáno odbočení vlevo (do jednosměrného úseku od Ostravy). 
 • Uzavřeny křižovatky silnice I/56 x Cihelní (obytná zóna), Rovniny a Ostravská (od Cihelny). Doprava od Bobrovníků přesměrována do místních komunikací Okrajová, Rovniny, U Vodárny, popř. Písečná a směr Bobrovníky – Hošťálkovice – Ostrava. Z centra města nebo z OKD lze využít trasu po ulici Petra Bezruče, případně volit směr Děhylov – Ostrava, Poruba). 
 • Uzavření vjezdu na parkovací plochu u areálu společnosti Tiskárna Baloušek a ostatní soukromé vjezdy na pozemky podél pravé strany komunikace ve směru Opava – Ostrava. 
 • Ze směru od Ludgeřovic neprůjezdná křižovatka ulic Ostravská x Markvartovická. 
 • Přechodné značení po dobu trvání 1. části 3. etapy (18. 7. 2024 - 27. 7. 2024), pravá strana

Etapa 3 - 1. část

2. část (28.7. - 7. 8. 2024) = rekonstrukce levé strany vozovky ve směru na Ostravu, na křižovatce Ostravská x na Cihelnu bude omezený provoz. 

 • Uzavření křižovatek silnice I/56 x Zahradní, K Pile a místní komunikací vedené ke společnosti UVB TECHNIK. 
 • Omezení provozu v křižovatkách s ulicemi Cihelní (obytná zóna), Rovniny a Ostravská (od Cihelny). Zakázáno odbočení vpravo (do jednosměrného úseku od Ostravy). 
 • Z ulice Ostravské od Cihelny zákaz odbočení vpravo do ulice Markvartovické. Místní doprava z Hlučína směřující do ulice Markvartovické bude vedena jednosměrnou objízdnou trasou z ulice Petra Bezruče, případně po ulici Ostravské a objízdné trase přes Ludgeřovice. 
 • Doprava z centra města nebo oblasti Rovnin do Ostravy povede ulicí Okrajovou, Rovniny nebo U Vodárny, popř. Písečná a směr Bobrovníky – Hošťálkovice – Ostrava. 
 • Přechodné značení po dobu trvání 2. části 3. etapy (28. 7. 2024 - 7. 8. 2024), levá strana

Etapa 3 - 2. část

Změny v Městské hromadné dopravě a pro pěší

linka č. 56 

směr od Ostravy 

 • Linka vedena v obvyklé trase. 
 • V období od 18. 7. 2024 do 27. 7. 2024 stávající zastávky „Hlučín, pneuservis“ a „Hlučín, U Kuchaře“ přemístěny na chodník před křižovatku ulic Markvartovická a Ostravská. 

směr do Ostravy 

 • Spoje odkloněny na ulice Písečnou, Okrajovou, Rovniny, U Vodárny a následně Ostravskou (směr Cihelna a Ludgeřovice). 
 • Zastávka „Hlučín,pneuservis“ neobsluhovaná. 
 • Budou využity zastávky „Hlučín, Rovniny“ a „Hlučín, U Vodárny“. 

linka č. 66 

směr od Ostravy 

 • Spoje pojedou po silnici I/56 (po trase linky č. 56). 
 • Zastávka „Hlučín, žel. st.“ neobsluhovaná, konečnou zastávkou bude zastávka „Hlučín, aut. nádraží.“

směr do Ostravy 

 • Spoje odkloněny na ulice Písečná, Okrajová, Rovniny, U Vodárny a Ostravská (směr Cihelna a Ludgeřovice). Dále vedeny v obvyklých trasách. 
 • Zastávka „Hlučín, pneuservis“ neobsluhovaná, bude přesunuta před křižovatku ulic Rovniny x Jaroslava Seiferta (ve směru od Ostravy). 
 • Zřízeny náhradní zastávky „Hlučín, Rovniny“ a „Hlučín, U Vodárny“. 
 • Zastávka „Hlučín, žel. st.“ neobsluhovaná. 

linka č. 67 

směr od Ostravy 

 • Spoje svedeny z ulice Rovniny na objízdnou trasu po ulicích Jaroslava Seiferta, Písečná a Ostravská na konečnou zastávku „Hlučín, aut. nádr.“. 
 • Zastávka „Hlučín, pneuservis“ neobsluhovaná, přesunuta před křižovatku ulic Rovniny a Jaroslava Seiferta (ve směru od Ostravy). 
 • Na lince č. 67 od Ostravy bude zastávka „Hlučín, U Kuchaře“ dočasně neobsluhovaná. 
 • Spoje linky č. 67 do Ostravy budou ze své trasy odkloněny do ulic Písečná, Okrajová a Rovniny a dále ve své obvyklé trase. 
 • Na lince č. 67 od Ostravy bude zastávka „Hlučín, pneuservis“ dočasně neobsluhovaná a bude přesunuta na zastávku „Hlučín, Rovniny“. 

Linky č. 75, 281, 282, 283, 290, 292 a 293 

 • Provoz všech linek bude ve směru z Ostravy do Opavy probíhat v jednosměrném režimu na obvyklých trasách bez omezení. 
 • Ve směru Ostrava - Opava zastávka „Hlučín, cihelna“ přemístěna na zastávku „Markvartovice, Za chodníky“. 
 • Ve 2. části 3. etapy (28. 7.  – 7. 8. 2024) stávající zastávka „Hlučín, pneuservis“ přemístěna na náhradní zastávku na chodníku před křižovatkou ulic Markvartovická a Ostravská (před dopravním omezením). 
 • Linky ve směru do Ostravy budou vedeny po objízdné trase (linky č. 281, 283 a 293) z ulice Ostravské odklonem na ulice Písečnou, Okrajovou, Rovniny, U Vodárny a zpět na Ostravskou ve směru na Ludgeřovice. 
 • Ve směru do Ostravy zastávka „Hlučín, Pneuservis“ přemístěna na novou náhradní zastávku na ulici U Vodárny, a to před křižovatku s ulicí Ostravskou. 
 • Zastávka „Markvartovice, Za chodníky“ ve směru do Ostravy na dotčených linkách přemístěna na zastávku „Hlučín, cihelna“. 
 • Zastávka „Ludgeřovice, Chovatelská“ ve směru do Ostravy na dotčených linkách přemístěna na zastávku „Ludgeřovice, kostel“. 

Změny pro pěší

 • Ve směru Rovniny - centrum a Rovniny - Zahradní bude provizorně zajištěn provoz (používání) přechodů pro chodce u kulturního domu a u Penny Marketu (v křižovatce Ostravské a Zahradní).

ETAPA č. 4 bude probíhat od 8.8.2024, 00:00 hod. do 28.8.2024, 24:00 hod. 

Ve 4. etapě se bude probíhat současně oprava úseků: 

1) Úsek č. 1: ve směru od Kozmic, od značky „Hlučín“ po křižovatku Opavská (I/56) x Celní II/469. Provoz v opravovaném úseku bude řízen mobilními semafory nebo pracovníky stavby. 

 •  V termínu 8. – 17. 8. se bude opravovat pravá strana vozovky, po tuto dobu bude omezen vjezd do areálu Záchranného útvaru HZS ČR a uzavřen vjezd na parkovací plochu u Billy. 
 • V termínu 18. - 28. 8. se bude opravovat levá strana vozovky. Dojde k uzavření křižovatky ulic Opavská (I/56) x Čs. armády (II/469). Objízdná trasa povede po ul. Hluboká a Zahradní. Vjezd na komunikaci obsluhující bytové domy na ul. Opavské a vjezd do areálu naproti bývalých kasáren bude uzavřen. 
 • Přechodné značení v 1. úseku 4. etapy, 1. sled prací (8. 8. 2024 - 17. 8. 2024), pravá strana

2) Úsek č. 2: ve směru od Ostravy od značky Hlučín (ulice Markvartovická) po křižovatku silnice I/56 se silnicí III/46611 (odbočka na Cihelnu). Ve dnech 8.8. – 28.8. bude úplná uzávěrka úseku s umožněním dopravní obsluhy. Objízdná trasa povede po slinici III/46611 (přes Cihelnu) 

 • Přechodné značení v 2. úseku 4. etapy (8. 8. 2024 - 28. 8. 2024)

Etapa 4, 2. část

Změny v Městské hromadné dopravě

Linky č. 34, 67, 56 

 • Linky č. 34, 66 a 67 budou vedeny ve své obvyklé trase bez omezení. 
 • Všechny zastávky budou fungovat bez omezení. 
 • Linka č. 56 bude ve směru tam i zpět vedena po silnici III/46611 (silnice Hlučín – Ludgeřovice přes Cihelnu). 
 • V obou směrech zastávky „Markvartovice, Za chodníky“ a „Ludgeřovice, Chovatelská“ nebudou obsluhovány, budou zastoupeny zastávkou „Hlučín, cihelna“. 

Linky č. 75, 281, 282, 283, 290, 292 a 293 

 • Provoz všech linek bude v obou směrech převeden na silnici III/46611 (silnice Hlučín – Ludgeřovice přes Cihelnu). 
 • V obou směrech zastávka „Markvartovice, Za chodníky“ nebude obsluhovaná, bude zastoupena zastávkou „Hlučín, cihelna“. 
 • Zastávka „Ludgeřovice, Chovatelská“ přemístěna na zastávku „Ludgeřovice, kostel, stanoviště č. 2“. 
 • Linky č. 290 a 292 v Hlučíně odkloněny z ulice Ostravské do ulic Zahradní, Hluboká a ČSA. 
 • Linka č. 75: konečná a začátek na zastávce „Hlučín, aut. nádr.“.
 • Zastávka „Hlučín, Poliklinika“ neobsluhovaná.

OBJÍZDNÉ TRASY PRO TRANZIT NÁKLADNÍCH VOZIDEL (PŘÍPADNĚ OSTATNÍ TRANZITNÍ DOPRAVY)

Pro vozidla s hmotností nad 7,5 tuny (mimo dopravní obsluhy) jsou stanoveny následující objízdné trasy: 

 • Směr Ostrava – Opava přes silnice I/56, I/11, dálnici D1 a ulici Slovenskou, a to v obou směrech. 
 • Směr Ostrava - Hať (původně po silnici II/469) po silnicích I/56 a I/11 a následně budou vozidla navedena na ulici Opavskou v Ostravě-Porubě a dále 17. listopadu, Průběžnou, Martinovskou, 28. října, Mariánskohorskou, silnici I/56 a dále přes obce Markvartovice a Ludgeřovice.
 • Objízdné trasy pro tranzitní dopravu s hmotností nad 7,5 tuny.

 

 

 

 

Datum vložení: 1. 7. 2024 8:25
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 11:30
 

Svátek

Svátek má Luboš

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:55

Slunce zapadá:20:52

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Budova obecního úřadu v Chuchelné

Partneři

Kde nás najdete?